Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma 60,20 – 79,45km segas pastiprināšanas būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) atjaunošana