Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 71,170 – 77,911 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība