Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 63,314 – 71,170 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība