Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 182,000-195,567 seguma atjaunošana un posma km 152,500-194,940 drošības barjeru uzstādīšana