Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km53,5 krustojuma rokonstrukcija