Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 95,185 – 102,850 seguma atjaunošana