Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 77,30 – 88,10 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība