Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 53.60 – 60.22 segas atjaunošana