Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) abas brauktuves posma km 39,40 – 46,10 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība