Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma km 25.50 -39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera posma km 0.00 – 1.65 seguma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība