Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 25,50-39,40 (abas brauktuves) un A3 Inčukalns-Valmiera km 0,00-1,65 posma segas pārbūves (pastiprināšanas) būvprojekta ekspertīzes veikšana