Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 54,600 – 72,780 segas pārbūves būvdarbu autoruzraudzība