Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,140 – 129,300 un posma km 162,000 – 163,700 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība