Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma 162,0 – 163,7 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde skiču projekta stadijā