Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) km 162,0 – 163,7 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā