Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) km 129,290 – 130,120; km 147,220 – 147,490; km 154,250 – 154,640; km 156,220 – 156,540; km 159,110 – 159,390 un km 160,700 – 161,930 apgaismojuma ikdienas uzturēšana