Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 79.500 – 85.770 seguma atjaunošana