Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 52.740 – 57.760 segas atjaunošana