Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 41,30 – 52,74 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība