Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 165,600-170,350 un posma km 170,350-183,130 seguma atjaunošana