Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 13,30 – 19,20 segas pastiprināšanas (pārbūves) būvprojekta izstrāde