Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 13.41 – 19.25 segas pastirpināšana (pārbūve)