Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 38,57 – 41,30 km segas atjaunošanas būvdarbu uzraudzība