Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 81,27 – 101,74, izņemot Salacgrīvas pilsētu km 87,1 – 89,4 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā