Valsts autoceļu V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes km 0,00-6,69, P88 Bauska-Linde km 25,37-28,35 un V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes km 7,84-9,76 un km 11,25-12,84 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība