Valsts autoceļu segumu atjaunošana Kurzemes reģionā