Valsts autoceļu seguma periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība Kurzemes reģionā