Valsts autoceļu satiksmes pārvadu satiksmes drošībai neatbilstošu barjeru neatliekamie uzturēšanas darbi Centra reģionā