Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vidzemes reģiona autoceļu tīklā