Valsts autoceļu ar melno segumu periodiskā uzturēšana Kurzemes reģionā