Valsts asfaltēto autoceļu uzturēšanas darbi Centra reģionā