Valsts 1.šķiras autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma Semenova – Čilipīne 6,35 – 16,54 km rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība