“Universālas dinamiskās testēšanas sistēmas vienass stiepes testa iekārtas piegāde”