Trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plāna izstrāde valsts autoceļu posmiem