Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī, km 18,25-19,75 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība