Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība