Trokšņa samazināšanas pasākumu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa A2 km 40,55 – 42,50 un autoceļa A8 kreisā brauktuve km 16,8 – 16,9) (2 līgumi)