Trokšņa samazināšanas pasākumi gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) no 31,15 km līdz 32,25 km