Trokšņa samazināšanas pasākumi gar a/c A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) kreiso brauktuvi Jaunolainē,16,80-16,90km un gar a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) Gaujā,40,55-42,50km