Transformējamās meža zemes platību nospraušana dabā un trasformējamās meža zemes izvietojuma plānu izgatavošana meža zemēs, kas saistītas ar valsts autoceļa P104 Tukums-Auce rekonstrukciju