Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Vārnienes tilts P47, Čodorānu strauts V506, Aunejas caurteka V516)