Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Paurupes tilts V1221, Skaļupes tilts V283, Ceļa pārvads P61)