Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Kaldabruņas tilts autoceļa P72 km 26,76; Neriņas tilts autoceļa V14 km 6,80; Sūļupes caurteka autoceļa V561 km 7,40 un divlīmeņa šķērsojums autoceļa A7 posmā km 7,30-7,78 (4 līgumi))