Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Gaujas tilts V330, Vārtajas tilts P114, Abavas tilts V1474)