Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Gaujas tilts autoceļa P23 km 12.962; Gaujas attekas tilts autoceļa P23 km 13.540; Briedes tilts autoceļa V193 km 5.84 un Sesavas tilts autoceļa V1071 km 3.92) (3 līgumi)