Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Dvietes tilts a/c V783 km 65.96; Zaņas tilts a/c P107 km 21.43 un Abavas tilts a/c V1464 km 6.5 un a/c V1464 Dziļkalni – Pūre posms km 5.850-6.857 (3 līgumi))