Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads autoceļa A6 km 124.40; Sarjankas tilts autoceļa P52 km 48.03; Gaujas tilts autoceļa V415 km 0.693 un Užavas tilts autoceļa V1269 km 14.37) (4 līgumi)