Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A6, Mazās Juglas tilts P10, Vijas tilts P24))