Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A6, Briedes tilts V166)