Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A15, Ceļa pārvads P86, Bērzaunes tilts V898)